Procesmakers van blijvend resultaat

Assessments - Psychologisch Onderzoek

Assessments - Psychologisch Onderzoek

We voeren assessments uit in de vorm zoals u die wenst en voor noodzakelijk houdt. Dat kan soms betekenen dat we alleen een intelligentietest uitvoeren, maar in andere gevallen een uitgebreid onderzoek doen met vaardighedensimulaties, interviews en persoonlijkheidsonderzoeken.

Waarom hebben assessments zoveel toegevoegde waarde?

1. Bij selectie zijn assessments eigenlijk onmisbaar om de juiste keuze te maken. Een verkeerde aanname levert al snel een verliespost op van €50000, leert onderzoek.

2. Bij ontwikkelvraagstukken helpen ze om zich te krijgen op groeipotentie, sterke- en minder sterke punten. Zo kan er gericht aan ontwikkeling worden gewerkt.

Waarom zou u bij de Impactgroep een assessment laten uitvoeren?

Op ontwikkeling gericht

Kandidaten krijgen tijdens een assessment veel feedback over hun vaardigheden. Hierdoor zijn ze goed in staat om zichzelf te verbeteren en levert het ons waardevolle inzichten op om werkelijke capaciteiten, ontwikkelbaarheid en leerhouding te toetsen. Hierdoor krijgt een uitslag een betrouwbaarder karakter.

Maatwerk We voeren niet meer uit dan noodzakelijk. Hiermee kunt u kosten in de hand houden. Ook maatwerk in die zin dat we simulaties maken, specifiek geënt op het competentieprofiel en uw bedrijfssituatie.

Zeer ervaren testpsychologen De kwaliteit van een assessment staat of valt met de ervaring van de testpsycholoog. Een ervaren psycholoog kan bijvoorbeeld een betere inschatting maken over ontwikkelbaarheid dan een junior. Ook zal een kandidaat de feedback beter en sneller accepteren van een senior iemand.

Op locatie testen Indien gewenst komen we bij u op locatie testen en kijkt u zelf mee met gedragssimulaties.

Korte, heldere rapportage Impactgroep doet niet mee aan de trend om pakken met uitdraaien en uitslagen aan te leveren. We houden het relatief kort en daardoor is een rapport voor u veel beter te interpreteren.

Korte doorlooptijd Indien gewenst kan een assessment op zeer korte termijn worden ingepland en binnen een week afgerond zijn.

 

De bestanddelen van een goed assessment:

Zowel bij selectie- als bij ontwikkelvraagstukken kunnen we volgende methodes en testen inzetten:

Werk- en denkniveau onderzoek

Ook vaak intelligentieonderzoek genoemd. De uitslag geeft o.a. het algemeen probleemoplossend vermogen weer van de kandidaat en is een zeer stabiele voorspeller voor succes in een bepaalde functie en leervermogen.

Persoonlijkheidsonderzoek

Persoonlijkheid zegt iets over wie je bent en welke gedragsvoorkeuren er zijn. Het is een tamelijk stabiel gegeven en verandert nauwelijks. We brengen het in kaart d.m.v een Big 5 test.

Gedragssimulaties

Hierin bootsen we concrete situaties na die de kandidaat in de praktijk mag verwachten, op basis van een competentieprofiel. Er zijn daarmee prima voorspellingen te doen over het gedrag van de kandidaat in de nieuwe functie. We geloven niet in de rechtstreekse vertaling van persoonlijkheidstesten naar gedragscompetenties toe, zoals dit door veel on-line testen wordt gedaan.