Procesmakers van blijvend resultaat

Over Ons

Visie

Een blijvend resultaat. Dat is waar Impact Groep voor staat. Om dat te bereiken, staan bij ons groei en ontwikkeling van u èn uw mensen centraal. Impact Groep stimuleert zowel het nemen van verantwoordelijkheid op individueel en organisatieniveau als het vinden van een balans tussen interne en externe ontwikkelingen, en tussen flexibiliteit en beheersing. Bij Impact Groep is leren onmisbaar in het continue proces van persoonlijke groei en organisatieontwikkeling. Managers en ondernemers die handelen vanuit dit besef, bereiken bij ons blijvende resultaten.

Leren is ons basisprincipe. Alleen door te blijven leren, kunnen mensen en organisaties buitengewoon presteren. Wij gaan ervan uit dat onze klanten willen leren. En dat zij onze uitdaging aannemen om bij het oplossen van een bedrijfsvraagstuk zelf verantwoordelijkheid te nemen. Het begint immers bij leiderschap met lef. Al onze activiteiten zijn van dit principe doordrongen.

Focus, fun en effect

Zonder gericht en geconcentreerd te werken aan ambities en doelen en zonder plezier in de dagelijkse bezigheden is de kans op een optimaal resultaat gering. Impact Groep werkt aan prachtige organisaties waarin mensen met overgave werken aan gestelde doelen. Focus, Fun en eFfect staan centraal in onze aanpak en dat zorgt voor een blijvend resultaat. En voor voldoening bij de mensen, zodat ze graag en met zelfvertrouwen beginnen aan een volgende uitdaging.

Hoe bereiken we dat? Door verantwoordelijkheid te (laten) nemen, op inspirerende wijze leerprocessen op gang te brengen, door humor als instrument te gebruiken en de zinvolheid van werk zichtbaar te maken. Door iedere medewerker aandacht te geven en hun talenten ruimte te geven. En door duidelijk te maken waar we het allemaal voor doen.

Strategisch denken en concrete acties gaan bij ons hand in hand. Wij focussen met de organisatie en medewerkers op de te maken keuzes en op kansen en kwaliteiten. Wij creëren betrokkenheid en vragen commitment. De partners van Impact Groep zijn gewend om complexe vraagstukken innovatief en ondernemend op te pakken. En vooral om ze tot een goed einde te brengen. Onze sleutel tot succes is Focus, Fun en eFfect.

Klantportfolio