Procesmakers van blijvend resultaat

De Bijenherder
31-10-2016

                                                                                                                                                                                                                                                                                         door Rob Gering

Leidinggeven aan professionals is niet gemakkelijk. Mathieu Weggemans zegt over die leidinggevenden “Kent u nog een leidinggevende die houdt van planning & control, directief aansturen: schud hem de hand en heet betrokkene welkom in de jaren tachtig. Het is geweest!”

Maar een andere wijze van leidinggeven, die wellicht succesvol was, opgeven is niet gemakkelijk. Je was de herder van de kudde. Hield de schaapjes bij elkaar en stuurde af en toe een wat meer ervaren collega (de bordercollie) erop uit om ter plekke te helpen. Die gaf aanwijzingen, beet af en toe van zich af en zo kwam de kudde waar die moest zijn, volgens de leidinggevende.  

Maar professionals, zeker de jonge professionals,  laten zich slecht sturen, zijn ietwat eigenzinnig en volgen toch vaak hun eigen neus om het doel te halen. Zij hebben een duidelijk ander beeld van hun functioneren en capaciteiten dan hun vaak oudere (generatie) leidinggevenden  en of dit nu klopt of niet: we hebben erwel mee te maken.  .

De rol van leidinggevende wijzigt daarmee behoorlijk. Het tradionele beeld van de herder past hier niet bij. Er is nu een prachtig boekje verschenen van R. van Solingen die een werkloze herder de transitie laat maken naar imker. Bijen die veel honing opleveren als je de juiste uitvliegroutes kies, je niet te veel bemoeit met de details en de bijen vooral laat doen waar ze goed in zijn: vliegen en bloemetjes opzoeken. En hij beschrijft welke lessen er te leren zijn. Laten dat nu net prachtige teksten zijn die wij herkennen in het werken met veel van onze klanten (nijvere bijen)! In zijn boekje maakt Van Solingen de vergelijking met zelfsturende teams, maar een aantal lessen zijn uit het hart gegrepen.

Hieronder een korte samenvatting van een deel van zijn lessen die over (aan)sturing gaan:

Les 1: oogst frequent resultaat . Resultaat is de maat van vooruitgang, vaak en regelmatig leveren is cruciaal (dat maakt de klanten blij), belonen niet uitstellen (dan stralen mensen) en een vast ritmen helpt bij hetw erken.

 

Les 2. Stop met operationele aansturing. Vertrouw de mensen, maak heldere doelen met transparant resultaat, stop met opjagen van je mensen en vertrouw het proces. Zodra je macht moet gebruiken ben je te laat. En … maak jezelf overbodig.

Les 3. Bepaal en bewaak de kaders. “laissez faire is geen leidinggeven. Geef heldere kaders mee en verruim de kaders bij presteren. Kaders zijn leidend maar teams beslissen zelf. Experimenteer veel en vaak.

Ben jij nog bezig een bijenherder te zijn of maak je de transitie naar imker??