Procesmakers van blijvend resultaat

Outplacement

Wanneer noodgedwongen de wegen moeten scheiden is een adequate opvang en coaching nodig om de medewerker weer een nieuw perspectief te bieden. De coaches van Impactgroep kunnen u hierbij helpen en dit

Outplacement betekent vaak het onvrijwillig scheiden van wegen. Met een soort rouwproces als gevolg. Het zoeken naar een nieuwe baan biedt echter ook kansen. Om die stap te maken is het van belang dat de kandidaat weer in de kracht komt en zich overtuigend en gemotiveerd weet te presenteren aan nieuwe werkgevers. De ervaren deskundige coaches van Impact zijn door hun beroeps- én levenservaring goed in staat om u in uw outplacement traject, te begeleiden. We verdelen een outplacementtraject in 4 fasen.

 

1. Acceptatie en motivatie

Als iemand door omstandigheden moet veranderen van baan, dan zal men dit besluit niet zomaar accepteren. Onze coaching is erop gericht de kandidaat zo snel mogelijk door dit verwerkingsproces te leiden en weerstand om te buigen in een positief gevoel, zodat men gemotiveerd aan de overige delen van het traject kan beginnen.

 

2. Profiel en Persoonlijke missie

Juist een situatie als outplacement biedt voor een kandidaat ook de kans voor herbezinning en onbevangen te kijken naar wat voor soort werkzaamheden passend zijn en energie geven. We onderzoeken met de kandidaat onder andere kwaliteiten, waarden, persoonlijkheid, capaciteiten en interesses. Deze resultaten worden samengevat in een soort Persoonlijke missie en geeft een duidelijk en omkaderd antwoord op de vragen, Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik.

 

3. Actieplan

Met de kennis van de richting is het nu tijd om de arbeidsmarkt gericht te benaderen. We maken een overzicht van mogelijk nieuwe werkgevers en gaan we op zoek naar vacatures. Resultaat is een plan van aanpak welk richting geeft aan de sollicitatiestrategie.

 

4. Sollicitatie vaardigheden

Doel van deze fase is het aanleren van vaardigheden die de kans op een nieuwe baan vergroten. Dit betekent vooral veel oefenen. Aspecten die aan de orde komen zijn o.a.:

-          Netwerken

-          Brieven en CV’s schrijven

-          Gesprekken voeren

-          Gebruik sociale media

 

De fasen worden soms naast elkaar al gegeven aan de kandidaten. Als er zich bijvoorbeeld een concrete vacature voordoet. Flexibiliteit is een belangrijke voorwaarde voor succes.

Kandidaten kunnen continue een beroep doen op hun coach en zullen buiten de gesprekken om desgewenst via mail of telefoon worden geholpen. Deze dienst is zowel op individuele basis als op collectieve basis af te nemen.